Private såvel som firmaer kan efter aftale afhente forskellige materialer på vores lager alle ugens 7 dage. På vores lager, Kobjergvej 3 kan der afhentes flg. materialer:

- Fyldsand
- Strandsand
- Støbesand
- Støbemix m/perlegrus
- Stabilgrus
- Stenmel
- Muldjord
- Harpet muld

For at det ikke bliver et problem at finde os kan du klikke på nedenstående link og få et kort over området.